Người dân và tài xế nói gì khi Grab và Uber chính thức "góp gạo thổi cơm chung".

  • Nhi