Nghị lực sống của chú chó Bằng: Bị dính bẫy thú 20 ngày, tự cắn đứt chân mình để thoát thân.

Lifestyle