Một cảnh sát PCCC bị thương khi dập lửa.

Lifestyle