Màn swatch son đi vào "lịch sử nhân loại" với người mẫu đánh son không thể nào chấp nhận được.

Lifestyle