Lý Nhã Kỳ cùng ekip phim 'Angel Face' được khán giả tán dương tại LHP Cannes 2018

Lifestyle