Lửa cháy rừng rực ở tòa tháp Trump, một người thiệt mạng.

  • Thanhly