Lần đầu tiên nói về chuyện tình yêu, Nhã Phương khóc nghẹn: 'Tôi khóc cho mình tôi nghe thôi'

Lifestyle