Kiều Minh Tuấn cõng Cát Phượng trong chuyến du lịch kỷ niệm 10 năm yêu

Lifestyle