Khung cảnh hỗn loạn bên trong trung tâm thương mại Nga, mọi người cố gắng trốn thoát khi lửa bao vây khắp nơi

Lifestyle