Khánh My: 'Tôi lên tiếng vụ Trường Giang vì không muốn bị đồn là người thứ ba'

Lifestyle