Học sinh trường làng mày mò chế cánh tay máy cho người khuyết tật.

Lifestyle