Học sinh "chuyên Văn" nhất lớp Toán viết kiểm điểm không thể bá đạo hơn được nữa, khiến giáo viên và các bạn cười ngất.

Lifestyle