Hiện trường kinh hoàng nam thanh niên bị bắn gục ngay trước cửa nhà.

Lifestyle