Giếng nước bỗng biến thành "giếng dầu", người dân đổ xô đến xin về dùng

Lifestyle