Facebook đã 'đánh cắp' thông tin riêng tư của người dùng như thế nào?

Lifestyle