Duy Mạnh: 'Cầu thủ mừng vui khi được khán giả đứng chờ xin chữ ký, chụp hình'

Lifestyle