Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: "Tôi muốn việc tốt đẹp cần được tôn vinh"

Lifestyle