Đi ngược chiều, “ninja” Vespa bị ôtô ép lùi về đúng làn

  • Thanhly