CLIP: Thủ tướng đi thăm, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Lifestyle