Clip: Táo tợn "nẫng" điện thoại trên tay bé trai trước cửa nhà

Lifestyle