Clip: Nữ quái ung dung lựa đồ hiệu rồi ''hack'' luôn 2 ví 1 thắt lưng đắt tiền mà nhân viên không hề hay biết

Lifestyle