Clip: Người đàn ông đốt vàng mã ở hành lang khu tập thể, cư dân phẫn nộ.

  • Thanhly