Clip:Nạn nhân kể khoảnh khắc bị kéo xuống "hố tử thần" ở Quảng Ninh

Lifestyle