Clip: "Lóa mắt" trước bộ sưu tập chim màu khủng 10 tỷ ở Việt Nam.

Lifestyle