Clip: Diễm Hương bức xúc về cách PR của Nam Em.

Lifestyle