Cháy chung cư ở Sài Gòn, một lần nữa, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở Block B.

Lifestyle