Cái ''lắc đầu'' khi nhìn thấy Quảng trường Hùng Vương ngập rác sau đêm giao thừa !! Ý thức người dân Việt Nam đâu rồi ???

  • Toàn Trần