Bon chen giữa 2 xe tải và cái kết 'đen xì' cho anh tài xe máy.

Lifestyle