Bất ngờ sự "vượt ngục" thành công ngoài mong đợi của hai chú chó. Mở khóa chuồng không gì khó khăn.

Lifestyle