Lần đầu tiên trong "Ơn giời cậu đây rồi" Hoài Linh bỏ ghế lên diễn cùng khách mời

bởi Yeah1, cách đây 2 tháng   9184