Hiện trường xe khách văng mạnh vào xe container, 7 hành khách bị thương nặng

bởi Yeah1, cách đây 7 tháng   2333