Xếp hàng xuyên đêm mua giày 5,3 triệu tại Sài Gòn gây tranh cãi.

Fashion