Rẽ hướng làm thiết kế, Phạm Hương làm show thời trang ngay tại hầm giữ xe

Fashion