H’Hen Niê và Mâu Thủy khoe tài diễn xuất trong buổi casting phim hành động.

Fashion