Clip: Những màn catwalk đỉnh cao của Võ Hoàng Yến tại VIFW 2018 mùa 7.

Fashion