Zero9 khẳng định: 'Chúng tôi chưa từng tự gọi mình là BTS của Việt Nam'

Giải trí