Xuất hiện Người lạ ơi phiên bản cải lương khiến người nghe… quên luôn bản gốc.

Giải trí