Xuất hiện cuối cùng, Sơn Tùng MTP vẫn 'càn quét' đêm mở màn VIFW 2018.

Giải trí