Xuân Bắc "chiếm sóng" trực tiếp "đá xoáy" màn cầu hôn của Trường Giang - Nhã Phương?

Giải trí