Vừa hát vừa nhảy thuần thục hit của Chi Pu, Việt Hương bị Hoài Linh... rút dép đòi bạt tai

Giải trí