Vừa đi diễn lại, Minh Béo khiến khán giả ngao ngán vì dùng từ thiếu tôn trọng với Mỹ Tâm để gây cười

Giải trí