Vũ Cát Tường thừa nhận đã có người yêu trên sóng truyền hình.

Giải trí