'Tướng bà' 9 tuổi được kiệu rước, bế để tránh bị cướp ở lễ hội Gióng ở Hà Nội !!

Giải trí