Trương Thế Vinh 'đau tim' khi Trường Giang nhắc tới 'phi công'

Giải trí