Trung Quân lên tiếng xin lỗi sau khi chê Táo Quân là "Chương trình nhạt thế kỉ"

Giải trí