Trọn phần thi Hương Giang Idol thi bikini, nhiều lần lộ ‘phần nhạy cảm’ khi diễn

Giải trí