Trang Hý tiết lộ có "tình cảm" với Mai Tài Phến khi đóng chung phim "Em gái mưa"

Giải trí