Trấn Thành, Hari Won bấn loạn khi gặp thần tượng – TS Lê Thẩm Dương trên phố

Giải trí