Trấn Thành bị Hoa hậu Kỳ Duyên "bóc mẽ" chuyện đi giày độn và phản ứng khó đỡ

Giải trí