Tân Hoa hậu Hương Giang trước khi về nước được fans vây quanh tại sân bay đông nghẹt.

Giải trí